logo ESS

Stabiliteitsstudies

In combinatie met sonderingen

Als aanvulling op een milieuhygiënisch onderzoek kunnen wij diepsonderingen en stabiliteitsstudies uitvoeren. Daarvoor doen we een beroep op onze vaste partner. Sonderingen zijn peilingen waarmee we de samenstelling en de drukweerstand van de bodem onderzoeken.

De meetresultaten die wij tijdens de sonderingen verzamelen, gieten wij in berekeningen (bv. voor het grensdraagvermogen of het nuttige draagvermogen). We werken ook zettingsberekeningen uit, die we daarna in een algemeen funderingsadvies formuleren.

Eens de sondering is afgelopen, kunnen we starten met een stabiliteitsstudie. Die realiseren wij in het kader van:

Tot slot kunnen we de hydraulische karakteristieken van de ondergrond op experimentele wijze bepalen. Die karakteristieken spelen namelijk een grote rol om infiltratieputten of -bekkens te dimensioneren.

Fundering

Een stabiliteitsstudie laten uitvoeren?

Maak vandaag nog uw afspraak!