logo ESS

Oriënterend Bodemonderzoek (OBO)

Grondstalen

Gronden, waterlopen & afvalsites

Een Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) houdt in dat we ernstige bodem– en/of grondwaterverontreiniging opsporen. Dat doen we op percelen waar activiteiten uitgevoerd werden of worden die de grond kunnen aantasten, maar evengoed in waterlopen of op afvalsites

In samenwerking met een door OVAM erkend partner volgen we deze stappen:

Administratief & historisch onderzoek;

01

Grondboringen uitvoeren & peilbuizen voor grondwateronderzoek plaatsen;

02

Bodem- en/of grondwaterstalen analyseren Monsterneming van bodem- en/of grondwaterstalen;

03

Bodem- en/of grondwaterstalen laten analyseren door een erkend laboratorium;

04

Eventuele asbestscreening & asbestonderzoek;

05

OBO-rapport opmaken volgens de door OVAM opgelegde en geldende standaardprocedure;

06

Het OBO-rapport bij OVAM indienen ter goedkeuring;

07

OVAM volgt het evaluatieproces op totdat het bodemattest en het goedkeuringsverslag afgeleverd worden;

08

Qua waterlopen analyseren wij onder meer kleine beken, riviertjes, grote vijvers en meren. Daarbij monsteren we onder andere drinkwater, sanitair water, afvalwater (ter hoogte van lozingspunten), oppervlaktewater en proceswater.

Een Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) aanvragen?

Maak vandaag nog uw afspraak!