logo ESS

uit Peer

ESS Milieuadvies

Door OVAM erkend bodemsaneringsdeskundige (EBSD type 1)

Bodemonderzoek
title icon

Bodemonderzoek als specialiteit

Hulp nodig van een gespecialiseerd bedrijf om bodem- en grondwateronderzoeken te laten uitvoeren? Dan helpt ESS Milieuadvies uit Peer u graag verder. Onze firma is door OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige (EBSD) type 1.

Voor particulieren, bedrijven & openbare instellingen

Onze kernactiviteiten bestaan uit Oriënterend Bodemonderzoek (OBO), Technisch Verslag Grondverzet (TVG) en Evaluatierapporten Schadegeval, die impact kunnen hebben op de bodem- en grondwaterkwaliteit.

 

Die opdrachten voeren wij zowel voor particulieren, bedrijven als openbare instellingen uit. Daarbij focussen wij ons voornamelijk op kmo’s zoals garages, de metaalverwerkende industrie en de chemische sector.

Grondwerken
Opstelling staalname grondwater
Inclusief professioneel advies

In eigen beheer of met partners

Al onze kernactiviteiten voeren wij in eigen beheer uit. We begeleiden u van a tot z doorheen het traject en verlenen u professioneel advies wanneer gewenst. Voor bepaalde specifieke opdrachten slaan we de handen in elkaar met vaste partners. Denk aan diepe machinale boringen, sonderingen en stabiliteitsstudies. Om bodem-, grondwater-, waterbodem-, slib en afvalmonsters te analyseren, werken we namelijk steeds samen met een door OVAM erkend laboratorium.

Actief in heel Vlaanderen

De erkenningen van ESS Milieuadvies zijn geldig in heel Vlaanderen. Wij rijden hoofdzakelijk uit in Limburg, de Antwerpse Kempen en het oosten van Vlaams-Brabant. Op aanvraag kunnen we andere regio’s aandoen. Wil u een project met ons bespreken? Dan zitten wij met u samen om de situatie te bekijken en uw terrein op de werken voor te bereiden.

Grondwerken
Uw terrein in kaart gebracht

Onze diensten

Oriënterend bodemonderzoek

Oriënterend Bodemonderzoek (OBO)

Tijdens een bodemonderzoek analyseren we bodem- en grondwaterstalen en doen we eventueel asbestscreenings.

Technische Verslag Grondverzet

Technisch Verslag Grondverzet (TVG)

Bij o.a. grondwerken, wegwerkzaamheden en rioleringswerken schrijven wij een Technisch Verslag Grondverzet (TVG) uit.

Evaluatie

Evaluatierapporten Schadegeval

Evaluatierapporten Schadegeval Schadegevallen met bodem- of grondwaterverontreiniging brengen wij snel in kaart m.b.v. een evaluatierapport.

Grondboring

Grondboringen

ESS Milieuadvies neemt bodemstalen af, boort handmatig of machinaal doorheen beton, asfalt en puinlagen en werkt peilbuizen af.

Sanering

Afvalstoffen & digestaten

Bij afvalverwerkende bedrijven en erkende stortplaatsen staan we in voor diepgaande ingangs- en/of nacontroles.

Stabiliteitsstudies

Stabiliteitsstudies

In het kader van bijvoorbeeld renovatie- of infrastructuurwerken realiseren wij diepsonderingen en stabiliteitsstudies.

Bodem- of watervervuiling laten controleren?

Maak vandaag nog uw afspraak!